Netwerkbijeenkomst voor mobiliteit in de regio Amsterdam.

Wie is de opdrachtgever?

“Connected Transport Corridors (CTC)” is een landelijk initiatief, ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regio’s en vervoerders om de bereikbaarheid van steden en de verkeersveiligheid te verbeteren en het transport efficiënter en duurzamer te maken. Amsterdam Logistics is de kwartiermaker voor de Corridor Westkant Amsterdam.

Équipe kreeg deze opdracht?

Verzorg de volledige organisatie en coördinatie van de benodigde communicatiemiddelen voor deze netwerk- en kennisbijeenkomst.

Équipe produceerde en organiseerde

Een netwerkbijeenkomst, passend bij de doelgroep, op Schiphol, waarbij naast kennisoverdracht ook voldoende ruimte was voor netwerken. Tevens coördineerde Équipe het ontwerp en de productie van diverse communicatiemiddelen.