Flexibele uitvoering van maandelijkse kennisbijeenkomsten: van offline naar online

Wie is de opdrachtgever?

Greenport Duin- en Bollenstreek is het cluster van kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- & bolleneconomie. Gelegen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen zorgt het open landschap met vollegrondsteelt voor een aantrekkelijke regio om te wonen en te recreëren. Omliggende gebieden zoals het agrarische gebied tussen Hillegom en Haarlem completeren dit beeld.

Équipe kreeg deze opdracht

Vanwege de COVID-19 maatregelen moesten de maandelijkse bijeenkomsten, die steeds op wisselende locaties plaatsvonden, met wisselend thema’s en sprekers, worden aangepast naar hybride of online varianten. Zorg voor een passende locatie met alle faciliteiten die nodig zijn voor een succesvolle bijeenkomst.

Équipe kreeg deze opdracht

Diverse thematische kennisbijeenkomsten, waarbij steeds bij elk thema een passende locatie is gezocht, die volledig werd uitgerust met techniek, meubilair en catering. In elk programma was een mix van sprekers, live opnames, vooraf opgenomen filmpjes en/of externe sprekers. Via online stream werden de bijeenkomsten door geïnteresseerden uit de sector gevolgd.