Eerste jaarevent van de Economic Board Duin- en Bollenstreek

Wie is de opdrachtgever?

De EBDB heeft als doel de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven – en kennisinstellingen te versterken en stimuleren in de sectoren Greenport, Toerisme, Zorg en Space/Tech en de crossovers daartussen, teneinde de economische prestaties van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren, met behoud van de woonaantrekkelijkheid.

Équipe kreeg deze opdracht

Verzorg een zeer complete organisatie van deze eerste bijeenkomst van een belangrijk platform in de Duin- en Bollenstreek. Zorg dat de bezoeker onder de indruk is van het programma, de opbouw en dat de zaal wordt verlaten met een gevoel van euforie en enthousiasme over wat er reeds gerealiseerd is.

Équipe produceerde en organiseerde

Een strak geplande, technisch goed verzorgde bijeenkomst, met een variatie aan sprekers en beeldmateriaal, met aandacht voor lokale kracht door lokale leveranciers te betrekken. Commissaris van de Koning Provincie Zuid Holland Jaap Smit nam tijdens het event het eerste exemplaar van het zgn. Manifest, waarin de branding van de regio is vastgelegd, in ontvangst.