Volledige organisatie van hét jaarlijks congres in de bollenteelt in de Bollenstreek

Wie is de opdrachtgever?

Flower Science (als voorloper van Greenport Duin- en Bollenstreek) beoogt het bollen- en sierteeltvak te inspireren met kennis uit en over de sector. Daarnaast wordt innovatie gestimuleerd door het aanbieden van kennis en vaardigheden aan ondernemers. Het congres is een interactieve tool om samen met de sector tot vernieuwingen in de bollensector te komen. Het netwerk bestaat uit bezoekers uit de 5 O’s: ondernemers, onderzoekers, onderwijs, overheid én omgeving.

Équipe kreeg deze opdracht

Zorg dragen voor de volledige voorbereiding, uitvoering en opvolging van een inspirerende, aansprekende en inhoudelijke bijeenkomst, inclusief een luchtige noot en een goed verzorgd buffet

Équipe produceerde en organiseerde

Een geslaagd en gevarieerd programma en strakke uitvoering, door een gedegen voorbereiding met betrokken partijen en sprekers. In samenwerking met de locatie, technici en cateraar is meerdere jaren een geslaagde productie neergezet.